Presentatie ontwerp Parklaan

Op 1 december gaven we een online presentatie over het ontwerp van de Parklaan. Tijdens de presentatie vertelden we over de laatste wijzigingen in het ontwerp. Het ontwerp is verder in detail uitgewerkt en aangepast naar aanleiding van de vorige bewonersavonden in het najaar van 2019 en de online presentatie in het voorjaar van 2020. Zo zijn er ecologische maatregelen opgenomen en hebben we het ontwerp aangepast om meer bomen te kunnen behouden bij de aanleg. Het ontwerp is inmiddels vastgesteld en wordt binnenkort aanbesteed. 

Presentatie terugkijken

Wil je de presentatie terugkijken? Dat kan via Youtube, de uitzending begint bij ongeveer 34 minuten. Tijdens de presentatie hebben wij veel vragen ontvangen. De antwoorden op deze vragen vind je hier (pdf, 581 KB). Hieronder staan de afbeeldingen waarop je kunt zien wat er gewijzigd is in het ontwerp. Heb je nog vragen? Mail dan naar parklaan@ede.nl.

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • In overleg met de provincie Gelderland is besloten om de rotonde op de huidige plek te laten liggen.
 • De fietsoversteek aan de westzijde is komen te vervallen
 • Geen extra rijbaan van west naar zuid meer (vanuit Ede Centrum richting Parklaan)
 • Het fietspad aan de zuidoostzijde van de N224 verplaatst, zodat gebruikt wordt gemaakt van de bestaande verharding Arnhemseweg t.h.v. huidige locatie Sherman-tank.
 • Sherman-tank “Cougar” wordt verplaatst naar de zuidwest-hoek van de rotonde, tegenover Pannenkoekenhuis De Langenberg

Tekening ontwerp Kruispunt - Rotonde N224 (pdf, 12 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Inrichting van de Nieuwe Kazernelaan is opgenomen in nieuwe tekening.
 • Fietsaansluitingen Piet Romboutlaan zijn verder uitgewerkt.
 • Meer nieuwe bomen en bosplantsoen in het ontwerp.

Tekening Kruispunt Buurtmeesterweg - Simon Stevin (pdf, 32 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Inrichting van de Nieuwe Kazernelaan als erftoegangsweg met klinkers.
 • Fietsoversteek Sysseltselaan wordt haaks op de Nieuwe Kazernelaan aangesloten en verbreed naar 3,5 meter.
 • Fietspad tussen de Simon Stevin Karzerne en de oversteek bij de Sysseltselaan is verbreed naar 3,5 meter.
 • Rondom de Sysseltselaan wordt uitgebreide attentiemarkering (borden en wegmarkering) toegepast ter verhoging van de veiligheid.
 • Revitalisering van de Sysseltselaan vanuit project Parklaan, conform beheerplan Sysseltselaan.
 • Afsluiting van de Buurtmeesterweg ter hoogte van de Langenberglaan.

Filmpje Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Simon Stevin Kazerne

Tekening Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Simon Stevin Kazerne (pdf, 46 MB)

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Het fietspad aan de oostzijde van de Parklaan is verbreed naar 3 meter.
 • Naast uitvoegen is het nu ook mogelijk om in te voegen ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg.
 • De inrichting van de Nieuwe Kazernelaan bij overgang van fietspad naar klinkerweg is duidelijk aangegeven op tekening.
 • Toekomstig toegangspad Elias Beeckman Kazerne vanaf fietspad toegevoegd. Exacte locatie nog afhankelijk van ontwikkeling van dit gebied.

Filmpje Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Simon Stevin Kazerne.

Tekening Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Elias Beeckman (pdf, 37 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Wegmarkeringen zijn aangegeven op de tekening
 • Fietsaansluitingen zijn aangepast aan het ontwerp Elias Beeckman Kazerne
 • Aansluiting op het fietspad in de noordoost-hoek van Maurits Noord is verder uitgewerkt
 • Voetpaden worden bij de kruising met elkaar verbonden

Filmpje Eikenlaan - Brigadelaan

Tekening Kruispunt Eikenlaan - Brigadelaan (pdf, 9 MB)

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • De ligging van de oversteek Kazernelaan verbeterd voor beter zicht
 • Er is een voetpad toegevoegd aan de oversteek Kazernelaan
 • Fietspad en voetpad richting het oude PMT-gebouw is verbreed voor betere toegang vanaf parkeerterrein 'P Veluwe'
 • Er zijn dassenrasters toegevoegd bij Bospark Maurits Noord

Tekening Wegvak Maurits Noord - World Food Center (pdf, 8 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Doorsteek richting ‘bouwveld N’ van het World Food Center is toegevoegd
 • De entree voor voetgangers en fietsers tot het Bospark Maurits Noord is verder uitgewerkt
 • Dassenraster bij Bospark Maurits Noord toegevoegd
 • Aansluiting voet- en fietspad op de oostelijke ingang van het WFC-terrein is verder uitgewerkt
 • Er is een voetgangersoversteek toegevoegd aan de zuidzijde van de LARGAS-rotonde richting stormbaanbos

Tekening Kruispunt World Food Center Oost (pdf, 11 MB).

Stand van zaken

 • De werkzaamheden op dit deel van de Parklaan zijn inmiddels afgerond. Het kruispunt is in oktober in gebruik genomen.
 • In het voorjaar van 2021 wordt de afbeelding op stalen plaat nog op het middendeel van het geluidsscherm geplaatst.
 • Ve verwachten dat de definitieve nieuwe bebording in 2022 geplaatst wordt, als ook de rest van de Parklaan is aangelegd.

Tekening Kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center (pdf, 21 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Dit wegvak stond eerder niet op tekening, maar is nu voor de volledigheid toegevoegd
 • Er veranderd niets aan dit wegvak, er wordt alleen een nieuwe laag asfalt aangebracht tijdens de werkzaamheden.
 • Eventuele wijzigingen aan de Albertstunnel worden nog besproken met ProRail, dat eigenaar is van de tunnel.

Tekening wegvak Klinkenbergerweg (pdf, 13 MB)

Wat is er aangepast?

 • Er zijn voetpaden aan de noord- en oostzijde van het kruispunt toegevoegd, voor een betere toegang tot het station voor o.a. minder validen.
 • De fietsoversteek aan de oostzijde is iets verlegd voor een betere aansluiting op het bestaande fietspad
 • De bomen die eerder nog foutief in het wegvak getekend stonden zijn nu weggehaald

Tekening Kruispunt Emmalaan - Akulaan (pdf, 5 MB)

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • De rijstroken op de LARGAS zijn iets naar het noorden verlengd. Zo maken we meer ruimte voor wachtende auto’s. Daarmee voorkomen we lange wachtrijen rond de Reehorst op piekmomenten in de spits.
 • Er is vanaf de Bennekomseweg een aparte uitvoegmogelijkheid voor autoverkeer richting de Reehorst toegevoegd.
 • Rond de ingang van het terrein van de Reehorst worden zogenaamde ‘doseerlichten’ geplaatst, om bij piekmomenten het fiets- en autoverkeer te kunnen doseren. Zo biedenen we een veilige doorstroom aan alle weggebruikers. Doseerlichten zijn verkeerslichten die alleen aan staan als er sprake is van een grote hoeveelheid auto’s vanuit de Reehorst.
 • De kleur van het fietspad van de Reehorsterweg naar de Enkalaan is aangepast

Tekening Kruispunt Reehorst - Enkalaan (pdf, 6 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Vanaf de oversteek bij het Paddenlaantje is het voet- en fietspad, dat leidt naar de bushalte en ingang van het de kantoren op het Horapark, beter uitgewerkt.
 • De kleur van de fiets- en wandelpaden is gewijzigd. Ook zijn de overgangen van kleurovergangen duidelijker gemaakt.
 • De in- en uitrit van de Ventweg en het fietspad aan de westzijde voor bestemmingsverkeer hebben een betere plek gekregen en zijn duidelijker zichtbaar gemaakt in het ontwerp.
 • De rijstroken die vanaf de rotonde Zandlaan-Horalaan aan de zuidzijde samenkomen zijn nog wat aangepast om het invoegen nog wat soepeler en veiliger te laten verlopen.
 • De bushalte aan de oostzijde van de weg is iets naar het noorden verplaatst. Zo onstaat er ruimte voor de invoegstrook aan de zuidzijde.
 • Er is meer bosplantsoen toegevoegd tussen de Bennekomseweg en ENKA-wijk in dit deel van het ontwerp.

Filmpje Wegvak Bennekomseweg

Tekening Wegvak Bennekomseweg (pdf, 15 MB)

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Direct ten noorden van de rotonde is een oversteek voor voetgangers en fietsers gemaakt. Om hier veilig te kunnen oversteken, zijn de rijbanen voor auto’s gescheiden. Zo is het mogelijk om rijstrook voor rijstrook over te steken. Het fietspad sluit aan de oostzijde direct aan op het huidige fietspad langs de Horalaan.
 • De aansluiting van het fietspad langs de Zandlaan aan de zuidwestzijde is iets gewijzigd, zodat het minder gemakkelijk wordt om hier tegen de richting in te fietsen.
 • Het ontwerp van de Zandlaan is in overleg met de bewoners op dit deel aangepast. Hiermee blijven de bomen aan de noordzijde van de weg behouden. Het fiets- en voetpad komt zo iets hoger te liggen ten opzichte van de weg. Ook is er aan de zuidzijde een haag toegevoegd.
 • De rotonde met meerdere rijstroken is aangepast, zodat verkeer dat vanuit het zuiden komt op de rotonde 180 graden rond kan rijden. Op de rijstroken is aangegeven welke rijrichtingen hier genomen kunnen worden.

Tekening Kruispunt Zandlaan - Horalaan (pdf, 4 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • De gemeente Ede heeft het monumentale Theehuis aangekocht om deze te verplaatsen en renoveren. Zo ontstaat er ruimte voor betere oversteekplaatsen voor zowel auto’s als langzaam verkeer. Hiermee wordt voor alle weggebruikers een veiligere verkeerssituatie gecreëerd.
 • In de oude situatie was het fietspad ter hoogte van het Theehuis smaller dan op de rest van de Parklaan. Met de verplaatsing van het Theehuis is er voldoende ruimte om het fietspad iets naar het westen te buigen en 4,5 meter breed te laten.
 • Er is voor voetgangers net ten zuiden van het Theehuis een oversteek toegevoegd waarbij ze ingedeeltes kunnen oversteken. Hiermee kan met op dit punt veilig oversteken. Ook maakt het een historische wandeling over landgoed Hoekelum, het Groenelaantje en de Sportparkweg naar de zuidzijde van het landgoed mogelijk.
 • Er is een inrit voor het Theehuis gemaakt, waarbij een auto kan wachten tussen het fietspad en de rijbaan.
 • Verkeer dat als bestemming de noordzijde van landgoed Hoekelum heeft of het landgoed via deze kant verlaat, kan nu in de verharde middenberm wachten op een geschikt om in te voegen op de gewenste rijstrook.
 • De inritten aan beide kanten worden uitgevoerd in klinkers.
 • In het ontwerp is rekening gehouden met de historische zichtlijnen tussen het Theehuis en landgoed Hoekelum. Deze blijven allemaal bestaan en worden waar mogelijk verbeterd. Zo is de voetgangersoversteek bewust op de zichtlijn tussen het Theehuis en het kasteel geplaatst.
 • De renovatie van het Theehuis wordt uitgevoerd na de verplaatsing. We verwachten dat dat eind 2021 of begin 2022 zal zijn.

Tekening Wegvak Edeseweg (pdf, 3 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • De oversteekmogelijkheid bij het tweezijdige fietspad aan de zuidzijde is beter uitgewerkt. Het is nu vanuit beide richtingen goed mogelijk om af te slaan naar de oversteek, die toegang biedt naar de zuidelijke ingang van landgoed Hoekelum.
 • De inrit van landgoed Hoekelum wordt hier uitgevoerd in gebakken klinkers wat beter past bij de bestrating op het landgoed als Rijkserfgoed.
 • De dassenrasters zijn verplaatst naar de binnenkant van de mantel-/zoomvegetatie op de Hoekelumse Eng. Hierdoor heeft de das nog wat meer bewegingsruimte op dit deel van de Eng.

Filmpje Kruispunt Hoekelumse Eng (auto's)

Filmpje Kruispunt Hoekelumse Eng (fietsers)

Tekening Kruispunt Hoekelumse Eng (pdf, 9 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • De markering om vanaf het Kanonnenpad de toegangsweg tot het parkeerterrein van het Sportpark over te steken is toegevoegd aan de tekening.
 • De dassenrasters zijn hier verplaatst naar de binnenkant van de mantel-/zoomvegetatie. Zo heeft de das nog wat meer beschermde ruimte op de Hoekelumse Eng.
 • De grondwal aan de zuidzijde van de onderdoorgang A12 wordt nog beplant met een aantal grotere bomen en bosplantsoen.

Tekening Wegvak Sportpark - Onderdoorgang A12 (pdf, 12 MB).

Wat is er aangepast in het ontwerp?

 • Er zijn geen veranderingen geweest op dit deel van de Parklaan in het ontwerp ten opzichte van de presentatie van april 2020.

Tekening Wegvak Parallelbaan A12 (pdf, 31 MB).

Stand van zaken

 • De werkzaamheden aan de Poortwachter zijn bijna afgerond.
 • Beplanting en bomen worden deze winter nog geplant.
 • De nieuwe carpoolplaats wordt momenteel aangelegd. Naar verwachting kan medio januari ook de verlichting worden aangelegd waarna de nieuwe carpoolplaats open kan. Tot die periode kan men nog parkeren bij de sportvelden in Bennekom.

Tekening Poortwachter (pdf, 20 MB).

Op het gebied van groen (bomen) en ecologie zijn er verschillende maatregelen in het ontwerp genomen. In deze tekening (pdf, 29 MB) vindt u per kruispunt en wegvak onder meer terug welke bomen gekapt gaan worden, waar nieuwe bomen terugkomen, waar bosplantsoen wordt aangeplant en welke ecologische maatregelen genomen zijn.