Ontheffing Wet Natuurbescherming ‘soorten’ definitief verleend

Op maandag 12 juli heeft de Provincie Gelderland een definitief besluit genomen over de ontheffingsaanvraag voor het onderdeel ‘Soorten’ van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffingsaanvraag is nodig om de diersoorten in het gebied waar de Parklaan wordt aangelegd te beschermen. In het besluit wordt aangegeven welke maatregelen wij hiervoor moeten nemen. De Provincie heeft besloten de ontheffing definitief te verlenen. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat we binnenkort echt kunnen gaan starten met de aanleg van de Parklaan.

'Gebieden' en ‘soorten’

De Wet Natuurbescherming kent een onderdeel ‘gebieden’ en ‘soorten’. Voor beide onderdelen is een vergunning (voor ‘gebieden’) of ontheffing (voor ‘soorten’) nodig om de Parklaan aan te kunnen leggen. De vergunning voor het onderdeel ‘gebieden’ is in 2018 verleend door de Provincie Gelderland. De ontheffing voor ‘soorten’ schrijft voor welke maatregelen we moeten nemen om kwetsbare diersoorten te beschermen tijdens de aanleg. Bijvoorbeeld vleermuizen en steenmarters. Door het verlenen van de ontheffing zijn de maatregelen die we hier minimaal voor moeten nemen nu definitief.

Faunatunnels en boombruggen

De fysieke maatregelen die genomen moeten worden zijn in een eerder stadium al in het ontwerp opgenomen. Zo worden er ter hoogte van het Mauritspark en op de Hoekelumse Eng diverse faunatunnels gemaakt om dieren zoals dassen te helpen de weg over te steken. Op de Edeseweg worden diverse boombruggen toegepast die eekhoorns en steenmarters in dit gebied helpen om hier veilig de weg over te kunnen steken. En tijdens de aanleg van de Parklaan worden er maatregelen genomen die bestaande vliegroutes van vleermuizen in stand houden. Ook nemen we tijdens de aanleg administratieve maatregelen, zoals het bijhouden van een ecologisch logboek om alles naderhand te kunnen controleren.

Extra maatregelen

Bij de zoektocht naar een aannemer hebben we groen en ecologie meegenomen als belangrijke thema’s. Dat betekent dat de uiteindelijke aannemer nog een aantal extra maatregelen gaat nemen. Welke dat precies zijn wordt de komende tijd duidelijk, als de aannemer is geselecteerd en de uitvoeringswerkzaamheden worden voorbereid. Zeker is al wel dat er meer gedaan gaat worden op gebied van groen en ecologie dan in de ontheffing is opgenomen.

Zienswijze en bezwaar

Gedurende de zienswijzeperiode zijn er geen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend bij de Provincie Gelderland. Daarmee is de ontheffing nu definitief verleend aan project Parklaan. Er is dus ook geen mogelijkheid meer om hier nog bezwaar tegen te maken. Meer informatie over de ecologische maatregelen die we nemen is te vinden op de pagina Groen & Ecologie.

Benieuwd naar het besluit? Via deze link (pdf, 2 MB) kunt u hem downloaden.