Kappen en planten op de Parklaan

We werken al anderhalf jaar hard aan het ontwerp van de Parklaan. Deze nieuwe weg verbindt straks via het oosten van Ede de N224 met de A12. Voor de aanleg van de Parklaan kappen we bomen en planten nieuw groen.

De Parklaan komt deels te liggen op plekken waar nu nog geen weg is. Op deze plekken staan nu vaak bomen en ander groen. Een deel van dit groen verwijderen we voor de aanleg van de weg. Als gemeente vinden we het groen belangrijk en waardevol. We willen er zuinig mee omgaan.

Bomen sparen

Daarom deden we tijdens het ontwerpen onderzoek naar de bomen. We keken we naar kwaliteit, levensverwachting en ecologische waarde van de bomen. Sommige bomen zijn bijvoorbeeld door hun vruchten of hoe ze bloeien waardevol voor (beschermde) diersoorten. Waar mogelijk pasten we het ontwerp van de weg aan om de bomen te behouden. Zo spaarden we tweehonderd bomen van de kap.

Kappen en planten

Nu vragen we voor 740 bomen een kapvergunning aan. Eerder deden we dat ook voor 204 bomen bij de Poortwachter en de Klinkenbergerweg. Een kapvergunning is verplicht bij bomen die op 1,30 meter hoogte meer dan 80 centimeter dik zijn. Voor kleinere bomen hoeft dat niet. In Ede compenseren we bomen met een kapvergunning. In totaal planten we in het hele project Parklaan 1081 bomen terug. Meer dus dan we moeten compenseren.

Bij het planten van de nieuwe bomen zorgen we voor een mix van verschillende bomen. Zo verkleinen we de kans op ziektes en plagen, zoals de eikenprocessierups. We planten bomen die goed tegen het veranderende klimaat kunnen. We planten grotere bomen, zodat het er snel voller uitziet.

Zienswijze en informatie

Wanneer we de vergunningen aanvragen, ziet u dat op ede.nl/bekendmakingenen in deze krant. U kunt dan ook een zienswijze insturen. Wilt u meer weten over de kap en de compensatie? Hier vindt u meer informatie.