Parklaan tot op de bodem: de weg slingert door een oeroud Bennekoms landschap

Om de Parklaan aan te kunnen leggen, moeten we eerst de bodem goed onderzoeken. Zo ook op archeologische vondsten. In het voorjaar stuitten archeologen van Synthegra Archeologie langs de Bovenbuurtweg al op de restanten van (pre)historische boerderijen. Afgelopen weken was het weer raak. Op de Hoekelumse Eng, ten oosten van het sportpark, wemelde het van de archeologische sporen.

De vele archeologische resten bij Hoekelum kwamen niet onverwachts tevoorschijn. Op basis van eerder onderzoek verwachtten we al wat aan te treffen. Tijdens de opgravingen ontdekten we onder meer restanten van verschillende huizen en waterputten uit de achtste en negende eeuw na Christus. En dat is bijzonder, want over de Vroege Middeleeuwen is in Ede - net als in de rest van Nederland - relatief nog maar weinig bekend. De vondsten waren voor wethouder Peter de Pater (erfgoed, archeologie en verkeer) alle reden om een kijkje te gaan nemen.