Stippen op bomen

Op dinsdag 14 december wordt door aannemer Van Gelder buiten gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanleg van de Parklaan. Ze gaan de bomen die gekapt moeten worden ‘blessen’. Dat betekent dat ze met een spuitbus een stip of kruis op de bomen zetten om aan te geven welke bomen wél en niet gekapt moeten worden.

Naar verwachting vindt de eerste bomenkap eind januari plaats, maar de precieze planning hiervoor is nog niet definitief. Zodra de planning bekend is, informeren wij u hierover via deze website.

Waarom wordt er gekapt?

Wilt u weten waarom bomen gekapt moeten worden, welke bomen we gaan kappen en hoe we deze bomen compenseren? Daarover leest u meer op deze pagina.