Vergunning kruispunten Klinkerbergerweg - World Food Center verleend

In de afgelopen weken heeft de Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) de ingediende vergunningsaanvragen voor de kruispunten Klinkerbergerweg - World Food Center beoordeeld en verleend. Dat betekent dat er voorlopig toestemming is gegeven op de benodigde kap en herplant van bomen, het aanleggen van de geluidswal en bouwen van het geluidsscherm bij de Berkenlaan, en het verrichten van grondwerkzaamheden voor de aanleg van de weg.

Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden zijn er nog een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd, die ertoe hebben geleid dat er nog 5 bestaande bomen uit de kapvergunning gehaald konden worden. Het betreft hier 5 Amerikaanse Eiken die in het gebied tussen de twee kruispunten.

Alle drie de vergunningen staan nog open voor bezwaar. Eventuele bezwaren moeten binnen 6 weken na de verleende vergunningsdatum schriftelijk ingediend zijn. Meer informatie hierover is te vinden in de vergunningsbrieven van de ODDV.