Schets van hoe de parklaan er uit komt te zien

Wijzigingen op bestemmingsplan Parklaan vastgesteld

Op drie plekken in het ontwerp van de Parklaan is de bestemming aangepast om het kloppend te krijgen aan het huidige ontwerp.  Er was nog een aantal verschillen tussen het huidige ontwerp van de Parklaan en het bestemmingsplan. De gewijzigde bestemmingsplannen zijn eind 2020 alle drie vastgesteld.

Twee bestemmingsplannen door gemeenteraad vastgesteld

Het wijzigingsplan van de Parklaan ter hoogte van het oude PMT-gebouw (eerder Pizza&Pizza) werd in oktober al door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Op 26 november behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Parklaan - Zuidelijk deel en op 10 december stond het bestemmingsplan Parklaan - Ceelman van Ommerenweg op de agenda. Hierin werden de andere twee wijzigingsplannen besproken. Beide gewijzigde bestemmingsplannen zijn daarmee vastgesteld. Voor beide plannen geldt nog een beroepstermijn van 6 weken na publicatie van de vaststelling. Deze beroepstermijnen lopen nog tot en met 21 januari (zuidelijk deel) en tot en met 4 februari (Ceelman van Ommerenweg).

Parklaan zuidelijk deel

Het bestemmingsplan voor het zuidelijk deel van de Parklaan bestaat uit drie aanpassingen:

  • het wijzigen van de inrit bij het sportpark Hoekelum en het maken van de fietstunnel onder de Parklaan door;
  • de aanpassing van de hop-overs voor vleermuizen ter hoogte van het landgoed Hoekelum;
  • het aanpassen van de rotonde Zandlaan-Horalaan. Dit wordt een zogenaamde ‘meerstrooksrotonde’ ofwel turborotonde.

Parklaan ter hoogte van Ceelman van Ommerenweg

De vastgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan voor de Parklaan ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg maken het mogelijk om een nieuwe in- en uitrit richting de Ceelman van Ommerenweg te maken. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen rondom de Burgemeestersbuurt plaatsvinden, zou er te veel verkeer door de wijk moeten. Deze nieuwe aansluiting op de Parklaan moet dat voorkomen. Op deze manier kan het verkeer in de Burgmeestersbuurt beter doorstromen.

Meer informatie over de bestemmingsplannen is te vinden op de pagina Wijzigingen op bestemmingsplan.