Terugblik informatieavond Spoorzone op 6 juli

Op woensdag 6 juli waren we vanuit de Parklaan aanwezig bij de drukbezochte informatieavond over de Spoorzone. Hier hebben we bezoekers bijgepraat over de ontwikkelingen binnen project de Parklaan.

Zo hebben we de bezoekers bijgepraat over de ecologische maatregelendie we treffen en het voorlopige groenplan. Aannemer Van Gelder heeft hiervoor een uitwerking gemaakt waarbij diversiteit, het Veluws karakter en klimaatbestendigheid belangrijke pijlers zijn. Bent u benieuwd welke boomsoorten langs het deel van de Parklaan bij u in de buurt komen? Stuur dan een mail naar parklaan@ede.nl, dan sturen wij u de tekening en de toelichting hierbij.

Wijziging in het ontwerp kruispunt voor de Reehorst

Het kruispunt tussen de Reehorst en Enkalaan is de afgelopen periode verder uitgewerkt. In het vorige ontwerp moesten automobilisten vanaf de Enkalaan eerst naar rechts voor de Reehorst langs. Door een aanpassing in het ontwerp kunnen bewoners van de Enka-wijk voortaan direct naar links de Bennekomseweg op richting de A12. Ook is er een uitvoegstrook naar de Reehorst aan het ontwerp toegevoegd. Deze aanpassingen gaan zorgen voor een betere doorstroming van het autoverkeer in de spits. Benieuwd hoe deze nieuwe situatie er precies uit komt te zien? Bekijk dan het ontwerp via deze link.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

De komende tijd staan er diverse voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan op de planning:

  • Op de Hoekelumse Eng wordt op dit moment archeologisch onderzoek afgerond. Hier zijn interessante vondsten gevonden, waarover je kunt lezen in dit artikel;
  • De aannemer van de nutsbedrijven is in juni gestart met het verleggen van kabels en leidingen in het noordelijke deel van de Parklaan. Bewoners in de buurt van deze werkzaamheden worden door de firma Visser & Smit-Hanab per brief ge├»nformeerd. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk tot in het najaar van 2022;
  • Halverwege augustus wordt de bomenkap in het noordelijk deel hervat. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen om zorgvuldig met de aanwezige eekhoorns om te gaan. Ook hebben we een ontheffing om de aanwezige eekhoornnesten weg te halen. Daarmee kunnen we de laatste bomen kappen die nodig zijn om de voorbereidingen op de aanleg van het noordelijke deel te hervatten;
  • Na de bomenkap wordt het laatste deel van het noordelijke deel van de Parklaan gecontroleerd op niet-gesprongen explosieven en bodemverontreiniging;
  • Als deze werkzaamheden afgerond zijn, zal Van Gelder ergens in het najaar starten met de aanlegwerkzaamheden van de Parklaan in het noordelijke deel.

Voor het midden- en zuidelijke deel van de Parklaan is de planning nog niet concreet. Pas als we weten op welke manier en wanneer de kabel- en leidingwerkzaamheden starten kunnen we de planning voor de aanleg van de Parklaan vastleggen. We verwachten hier na de zomer meer over te kunnen vertellen.